fbpx

Blog

  w roku 2018 Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że rozstrzygając czy dane postanowienie umowne ma charakter niedozwolonego bez znaczenia pozostaje sposób wykonywania umowy. W treści uzasadnienia wprost zapisano, iż oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy. Sąd Najwyższy potwierdził, że wykładnia językowa art. 3851 § 1 Czytaj więcej →

  Rok 2018 r. przyniósł kluczowe dla frankowiczów rozstrzygnięcia nie tylko na gruncie orzecznictwa krajowego, ale też europejskiego. Rok 2018 r. okazał się niezwykle pracowity również dla sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odnośnie spraw dotyczących kredytów frankowych. 20 września 2018 r., TSUE, w sprawie C-51/17 wydał kolejne orzeczenie w sprawie dotyczącej kredytu frankowego. Co istotne jest Czytaj więcej →

1 2