fbpx

Blog

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenie, w którym udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez polski sąd rozpatrujący sprawę Państwa Dziubak. Małżonkowie pozwali Raiffeisen Bank w związku z zaciągniętą przez nich, w 2008 roku, umową kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, która, zdaniem małżonków, zawierała nieuczciwe postanowienia niektórych warunków (klauzule abuzywne) dotyczące Czytaj więcej →

Wątpliwość ta dotyka niejednego kredytobiorcę – frankowicza. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, można udzielić wyłącznie twierdzącej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Jeszcze nigdy dotychczas nie mieliśmy do czynienia z tak sprzyjającym orzecznictwem. Dodatkowo sądy nie zostały jeszcze zasypane nowymi pozwami przeciwko bankom.   Pytanie, zadane w tym artykule, zadaje sobie obecnie wiele osób stojących naprzeciw Czytaj więcej →

Kredyty frankowe można podzielić na kredyty denominowane oraz indeksowane (waloryzowane). Powyższe mechanizmy, wprowadzone do umów kredytowych za pomocą stosownych klauzul, zostały oparte o wielokrotne przewalutowania w procedurze, o której mowa poniżej. Kredyt denominowany[divider top=”no” divider_color=”#a40606″ size=”1″ margin=”1″] Kredyt denominowany to taki, którego wysokość została w umowie określona w walucie obcej, najczęściej franku szwajcarskim (CHF), następnie Czytaj więcej →

  Od czasu opinii rzecznika TSUE w sprawie Dziubak, środowisko frankowiczów z niecierpliwością oczekuje na orzeczenie Trybunału w niniejszej sprawie. Pierwsze prognozy wskazywały, iż wyroku możemy spodziewać się z końcem lipca. Jednak jak czas pokazał nie były one zbyt trafne. Pozostaje nam zatem uzbroić się w cierpliwość… Jednak nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniach, które dzieją się Czytaj więcej →

  Tak jak było to do przewidzenia, prezydencka „ustawa frankowa”, nie przynosi istotnej zmiany w sytuacji kredytobiorców posiadających kredyty walutowe. Jak przekazała Kancelaria Prezydenta akt prawny został podpisany przez prezydenta 16 lipca 2019 r.,co jednoznacznie oznacza że brak jest rewolucji w pomocy dla frankowiczów… Już na wstępie należy podkreślić, iż mamy do czynienia zaledwie z nowelizacją Czytaj więcej →

  Jesteśmy coraz bliżej orzeczenia TSUE w sprawie dwójki polskich frankowiczów – Justyna i Kamil Dziubaków przeciwko Raiffaisen Bank. Zapowiedzią kierunku w jakim będzie zmierzać rozstrzygnięcie jest opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2019 r. Posiadacze kredytów walutowych zarówno indeksowanych jak i denominowanych mogą się czuć w pełni usatysfakcjonowani, gdyż w swej opinii rzecznik Czytaj więcej →

  Ustawa o Wsparciu Kredytobiorców Znajdujących Się W Trudnej Sytuacji Finansowej z dnia 9 października 2015 r.  Zakres podmiotowy Zgodnie z brzemieniem Ustawy wsparcie może być przyznane, jeżeli: w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego, lub kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo Czytaj więcej →

  Kolejny korzystny wyrok Sądu Najwyższego dla frankowiczów, a mianowicie wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CSK 159/17,  w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego. W omawianej sprawie, w następstwie braku spłat poszczególnych rat, pozwany bank wypowiedział frankowiczom umowę kredytu walutowego. Następnym krokiem banku było wystawienie Czytaj więcej →

  W bardzo krótkim czasie doczekaliśmy się stanowiska Sądu Najwyższego w dwóch sprawach dotyczących kredytów we frankach. Co może cieszyć, to nie tylko fakt, iż SN stanął po stronie kredytobiorców, ale fakt, iż orzeczenia starają się przywrócić równowagę w relacjach pomiędzy konsumentem, a potężną machiną bankową. W dniu 4 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w Czytaj więcej →

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej W przypadku kredytów indeksowanych kursem waluty obcej (głównie frankiem szwajcarskim – CHF) kredyt udzielany i wypłacany jest w rzeczywistości w polskich złotych. W naszej rodzimej walucie jest również najczęściej spłacany. Natomiast dług wobec banku wyrażony jest zarówno w walucie obcej jak i w polskich złotych. Kwota kredytu w walucie obcej obliczana jest Czytaj więcej →

1 2