fbpx

Blog

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenie, w którym udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez polski sąd rozpatrujący sprawę Państwa Dziubak. Małżonkowie pozwali Raiffeisen Bank w związku z zaciągniętą przez nich, w 2008 roku, umową kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, która, zdaniem małżonków, zawierała nieuczciwe postanowienia niektórych warunków (klauzule abuzywne) dotyczące stosowania kursów franka szwajcarskiego według stworzonej przez siebie tabeli kursów.

Co orzekł TSUE ?[divider top=”no” divider_color=”#a40606″ size=”1″ margin=”1″]

W swoim orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że jeżeli w zawartej przez kredytobiorcę umowie występują klauzule abuzywne, to w takim przypadku można unieważnić całą umowę.

Głównym celem takiego działania jest ochrona konsumenta kredytobiorcy. Jak stwierdził TSUE: „aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu(…)przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.”

Wynika z tego, że prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu takich umów. W tym zakresie TSUE dokonał interpretacji prawa europejskiego, dając sądom krajowym jasną wskazówkę, że unieważnienie umowy jest dopuszczalne na tle dyrektywy unijnej 93/13.

Przed wydaniem wspomnianego orzeczenia TSUE, swoją opinię przedstawił rzecznik generalny TSUE Giovanni Pitruzzella. Jego zdaniem „umowa nie może upaść wbrew interesowi klienta” i to właśnie konsument ma wskazać co jest jego interesem.

W bardzo wyraźny sposób TSUE podkreślił jednak, że polskie przepisy, po usunięciu nielegalnych klauzul,  nie zezwalają na uzupełnienie powstałych przez to luk. Umowa taka będzie obowiązywać bez wspomnianych fragmentów tylko wówczas, gdy będzie to prawnie możliwie.

Rozpoznana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawa nie wpływa z automatu na inne sprawy frankowiczów prowadzone przed polskimi sądami. Sądy mogą wzorować się orzeczeniem TSUE jedynie w przypadkach tożsamych z tą rozpoznaną w Luksemburgu.

Zdaniem Związku Banków Polskich przyznanie racji frankowiczom może kosztować cały system bankowy do 60 mld. zł, a zdaniem niektórych analityków koszt ten może być wyższy o nawet 10-12 mld zł.

« Poprzedni artykuł –
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!